DAN BRUDAŞCU: „UNUL DIN ULTIMII CĂRTURARI AI ARDEALULUI”

iunie 29, 2007 at 9:17 am (DESPRE OPERA SI AUTOR)

Mă onorează invitaţia de a vorbi despre Raoul Şerban. De cunoscut în mod direct, l-am cunoscut abia pe la mijlocul deceniului trecut. Îmi era, însă, foarte cunoscut din scris, ca şi din frecventele discuţii purtate cu diverşi intelectuali ai Clujului şi Transilvaniei despre marile personalităţi contemporane. În scurta perioadă cât am coordonat Departamentul Mass Media, Relaţii Internaţionale, ca şi cel de Cultură, Culte, Învăţământ din cadrul municipalităţii clujene, l-am întâlnit de nenumărate ori la manifestările iniţiate, organizate sau desfăşurate cu participarea acestei instituţiii. La multe dintre acestea a fost prezent şi acest om excepţional. Relaţiile dintre noi s-au înfiripat pe nesimţite. Am avut, fără să ştiu când s-a întîmplat aceasta, impresia că ne cunoaştem de când lumea. Am asistat la numeroasele sale intervenţii, în cadrul întâlnirilor din Sala de sticlă, mai ales, la adevărate recitaluri de elocinţă şi erudiţie. Raoul Şorban, în pofida vârstei sale venerabile, dispunea de o memorie uluitoare, care îi permitea să citeze, cu exactitate şi deplină fidelitate, date, fapte, opinii ale altori istorici sau specialişti, adesea pagini întregi. A fost, după părerea mea, un extraordinar de profund cunoscător al istoriei secolului al XX-lea, dar în primul rând al trecutului de jertfe şi suferinţe ale românilor. Nu cred că, la ora actuală, mai există cineva care să stăpânească atât de perfect cunoştinţe, până la cel mai mare detaliu, privind raporturile româno-maghiare. A fost un bun cunoscător al limbii maghiare, limba pe care, de altfel, a folosit-o adesea şi în familie, dar fiind că ultima sa soţie a fost unguroaică. Unii ar putea crede că Raoul Şorban, datorită încrâncenării cu care a luptat pentru cunoaşterea adevărului, ar fi fost şovin, naţionalist, extremist etc. Nimic mai fals. El nu a făcut ce a făcut pentru că ar fi urât pe unguri. Dimpotrivă, faptul că le vorbea acestora limba, că le cunoştea cultura şi istoria este o dovadă indubitabilă a sentimentelor nutrite faţă de unguri. Raoul Şorban a fost un om al iubirii, nu unul al urii sau duşmăniei. El s-a>>> continuarea aici >>>

%d blogeri au apreciat: